Сервиз

Предлагаме на вашето внимание абонаментни планове за ремонт на общолабораторно оборудване:

Основни абонаментни договори:

 • Договор „Профилактика и ангажимент”
  • Реакция до 8 работни часа след сигнал, за възникнала авария с апарат, от страна на клиента;
  • Профилактика на апарата веднъж годишно;
  • Включен 1 час ремонт на месец
  • Цена за ремонт: 25,00 лв /човекочас;
  • Абонаментна цена: 150лв годишно на апарат.
  • Месечна вноска: 12,50 лв.
 • Договор „Ремонт”
  • Реакция до 8 работни часа след сигнал, за възникнала авария с апарат, от страна на клиента;
  • Профилактика на апарата 2 пъти годишно;
  • Включени 2 часа ремонт на месец;
  • Цена за ремонт след превишаване на 2 часа за месец: 25лв;
  • Абонаментна цена: 270лв / годишно.
  • Месечна вноска: 22,50 лв
 • Договор „Сигурност” :
  • Реакция до 8 работни часа след сигнал, за възникнала авария с апарат, от страна на клиента;
  • Профилактика на апарата 2 пъти годишно;
  • Включени 2 часа ремонт на месец;
  • Усигуряване на оборотна машина при нужда от ремонт за повече от 3 работни дни;
  • Цена за ремонт след превишаване на 2 часа за месец: 20лв;
  • Абонаментна цена: 390лв / годишно.
  • Месечна вноска: 32.50 лв.
 • Гаранционен срок за сервизираната апаратура – 60 дена. /гаранцията се отнася само за ремонтираните възли и части/
 • Гаранционен срок за подменени части – според гаранцията на производителя.
 • Плащане:
  • Месечно;
  • Еднократно за периода на договора – 5% отстъпка от абонаментната цена на договора.